Internetcensur.se

Vad är internetcensur?

Något som blir allt mer vanligt i dagens samhälle och dess utvecklingen med teknik är internetcensur. Du kanske har hört talas om namnet tidigare på nyheterna eller sett det i någon tidning men inte riktigt fått grepp om vad det handlar om. Förhoppningsvis kommer du ha mer koll kring detta efter att du har besökt vår hemsida.

Internetcensur är två sammansatta ord, då internet vet du vad det är. Censur är däremot ett lite ovanligare ord och det betyder att an granskar, kontrollerar, övervakar, mörklägger eller förhandsgranskar något. Hur kommer det sig då att internetcensur har blivit ett allt mer vanligare ord i dagens samhälle, att det uppkommer i debatter och har blivit ett ord som många tycks ha koll på. Jo, du kanske har hört om instängdheten i Nordkorea som befolkningen har. Dem har ett typiskt exempel på internetcensur att landet ständer ute vissa medier. Ytterligare ett exempel är Kina och deras myndigheter blockerade Youtube för deras invånare. Vad var anledningen till det då? Jo, just i det här fallet var anledningen det kom ut en video på Youtube där kinesiska soldater som hade misshandlat tibetaner. Detta är ett typiskt exempel på varför länder stänger ut sociala medier, för de vill inte att deras befolkning ska vända sig emot dem, vilket skulle leda till att dem får problem inom landet vilket kan leda till uppror. Dock är inte det aktuellt längre med att kineser inte har möjlighet att kolla på Youtube, utan detta gällde endast fram till att de kinesiska myndigheterna hade lyckats få bort den videon. Precis samma sak gäller i Nordkorea bland annat, fast där är allt mycket strängare. Där så får inte nordkoreaner kolla på sociala medier över huvud taget och myndigheterna i Nordkorea väljer vilka nyheter som ska visas, vilket gör att nordkoreanerna får en skrev uppfattning av världen och vet inte i vilken situation dem lever i.

Internetcensur i EU?

Det har kommit upp artiklar och framförallt diskussioner kring om det förekommer internetcensur i Sverige. Givetvis är det inte i lika allvarliga grad som det är i Nordkorea för då hade vi definitivt märkt en skillnad från förr och nu. Men finns det något som EU eller Sverige kontrollerar och övervakar? Det har inte kommit når bevis om att det ska ha förekommit, och givetvis är det ingen som misstänker dem om att ha haft internetcensur heller. Dock så har det pågått diskussioner i EU kring internetcensur. Om det skulle vara fallet så har dem diskuterat att man skulle hindra personer inom EU att besöka sidor som har med bomber, folkmord och terrorism att göra. Det är i första hand för att EU inte ska bli drabbade. Givetvis finns det andra personer som är emot internetcensur och just denna typ av förhandscensur som EU diskuterade kring. Anledningen till det är att det farliga med att han en censur i förhand är att om då vissa saker är förbjudna måste man ändå ingripa i efterhand när det väl händer, vilket oftast inte gör saken bättre.