Internetcensurens följder

Vad kan internetcensur ha för följder?

Det finns både positiva och negativa följder med att införskaffa dig en internetcensur i ett land, vilket det finns med dem flesta sakerna i våra liv. Dock har vissa värre konsekvenser än andra. Först och främst finns det en positiv aspekt med internetcensuren vilket är att man blockerar den hemsidan eller internettillgången som tidigare har varit ett problem, som i sin tur leder till att problemet försvinner till viss del. Dock är baksidan till denna strategi att det alltid finns personer som blir upprörda, och oftast är det även dem personerna som är drabbade av internetcensuren. Givetvis beror det helt på vilken hemsida man spärrar, om det till exempel är ett socialt media som Youtube kommer konsekvenserna vara mycket större och uppmärksamhetsväckande än om man spärrar en sida som många inte ens vet om. Skulle riksdagen i Sverige till exempel spärra Youtube som är en sida som otroligt många använder sig av dagligen, där det inte endast finns videos för nöje utan även skolmaterial dit eleverna kan gå och kolla på genomgångar och liknande. Det hade varit otroligt många av Sveriges invånare som hade reagerat på den internetcensuren och dessutom hade många ifrågasatt varför den svenska regeringen inte vill att befolkningen ska kunna besöka hemsidan. Många, utan att ha någon säker fakta eller källa, skulle säkerligen dra sina egna slutsatser kring spärrningen och säga att den svenska regeringen försöker att dölja någonting. All denna uppmärksamhet som regeringen får på sig kommer givetvis att påverka Sverige under dem kommande åren innan det är nytt val, samt det nya valet. Det partiet som har mest personer i riksdagen kanske inte kommer ha lika högt förtroende på sig under nästa val om de har varit tvungna att göra en internetcensurering som har drabbat många utan att förklara varför. Såvida regeringen förklarar varför de har spärrat en sida brukar inte konsekvenserna bli lika stora eftersom att dem flesta i landets befolkning har förståelse till beslutet.

Vad kan vi göra åt följderna?

Beroende på vad följderna är efter en eventuell internetcensur beror givetvis på hur allvarlig den är. Och utifrån det så kan man återgälda det som har hänt på olika sätt. Om du har läst tidigare artiklar på vår hemsida kanske du har märkt att det finns en artikel om att Sverige skulle ha censurerat spelsidor som inte har svenskt ursprung. I sådana fall blir inte konsekvenserna så stora eftersom att det är endast dem som har olagligt spelat på dessa sidor som blivit drabbade, och dem går givetvis inte ut i någon demonstration eftersom dem har gjort något olagligt. Dock så finns det mer man kan göra om det skulle hända något i Sverige som liknar det som händer i Nordkorea till exempel. Då kan man gå ihop till grupp och demonstrera mot regeringen och kräva att vi får en anledning till varför dem endast sänder vissa nyheter till exempel. Dock är det ganska svårt att förhindra allt nyhetsflöde i ett land eftersom det finns många duktiga IT-personer som inte sitter i riskdagen och att många har olika appar och hemsidor från utlandet som visar nyheter.