Kan vem som helst censurera Internet?

Hur är det med internetcensur? Är det möjligt för alla?

Just ordet internetcensur har en specifik innebörd, men eftersom ordet censur har flera andra innebörder som bevakning, spärrning, kontrollera och liknande, så finns det även andra betydelser och framförallt sätt att göra det på. Som sagt så har internetcensur en specifik betydelse och det är att det för det mesta används av myndigheter för ett land eller regeringen i ett land för att kontrollera, spärra och bevaka olika internetsidor som oftast berör säkerheten i landet eller annat som kan skapa uppror. Dock är det inte endast regeringen som kan göra dessa bestämmelser och spärra samt bevaka sidor, utan det är även andra större företag och vissa privatpersoner. Dock är det lite skillnad på vad det är man kan spärra och kontrollera beroende på vad man har för position. För att kontrollera eller bevaka en sida som vem som helst kan gå in på oavsett var man befinner sig i landet krävs ett domstolsbeslut och även att man sitter i regeringen eller högt uppsatt i polisen. Då gäller det nämligen att man tvingar alla operatörer, vilket är Telia, Telenor och så vidare, att spärra eller bevaka den utvalda hemsidan. Just det kan inte en privatperson göra eller en person som är chef över ett företag. Dock kan vardera operatör avgöra det själv såklart, och vill Telia exempelvis spärra en sida kan dem givetvis göra det, men då gäller det endast för dem och deras kunder och inte över ett helt land som du säkert förstår.

Hur gör privatpersoner då om de vill spärra en sida? En privatperson kan inte i vanliga fall bevaka en hemsida då de inte har kompetensen, kunskapen men framförallt utrustningen att göra det. Dock kan man spärra hemsidor vilket är att man skriver in en hemsida som inte ska gå att söka på när man är uppkopplad på privatpersonens wifi. Det är alltså det som är hållhaken, att för att en privatperson ska kunna spärra en adress måste personen vara ägare för ett wifi. Dock är inte det speciellt vanligt i dagens samhälle då nästan varje hushåll har ett wifi om inte fler. Om du till exempel inte vill att personer ska gå in och söka på en hemsida när dem är hemma hos dig och använder sig av ditt wifi kan du enkelt hindra det.

Skolor spärrar sidor, med hjälp av kommunen

Det är vanligt att kommunala skolor spärrar vissa hemsidor för att elever ska kunna besöka vissa hemsidor. Givetvis förutsätter det att eleverna är uppkopplade via skolans wifi, vilken kan anses oansvarigt och att internetcensuren inte gör någon nytta då. Dock är det inte så vanligt att elever väljer att ta av sin surf då dem oftast har begränsat med surf, och dem sidor som skolan oftast spärrar är exempelvis sidor som Swefilmer som för det första är olagligt, men även förstör koncentrationen hos elever när dem är i skolan. Andra hemsidor som skolan oftast kan spärra är höger-extrema sidor.