Länder med mycket internetcensur

Vilka länder har mer internetcensur än andra länder?

Har du läst artiklar på vår hemsida tidigare så kanske du läst om att vi ofta tar upp Nordkorea som ett exempel på ett land där det förekommer mycket internetcensur. Det är ett av dem få länderna som finns kvar i världen där det inte förekommer någon demokrati. Nordkorea är alltså ett land där det är en diktator som styr och ställer i landet och invånarna har näst intill inget att säga till om. Ett exempel på den sjuka diktaturen som finns i det landet är att när journalister kommer till Nordkorea, vilket alla inte får tillåtelse till att bli insläppta över gränsen, så kan all befolkning bli uppmanade att stanna inne och inte visa sig för utländska personer. Det är för att de är såpass manipulerade för att regeringen har internet-censurerat landet mycket under lång tid så att personerna i Nordkorea inte vet något bättre. Dock är de inte så omedvetna som man kan tro, utan de får givetvis höra nyheter men skillnaden mellan Sverige exempelvis och Nordkorea är att i Nordkorea är det regeringen som bestämmer vilka nyheter som ska visas på nyheterna och som får komma ut i landet. Med andra ord så väljer de vad sin befolkning ska höra och kan på de sättet framhäva sig själv och säga att de är en av de bästa länderna i världen, de har det mest demokratiskt och bäst stället. Eftersom medborgarna inte har några tillgångar till sociala medier så kan de inte veta hur det är i resten av världen och måste givetvis tro på det som regeringen har att säga.

Varför sker denna grova internet-censurering?

Många av oss som inte lever under sådana hårda omständigheter där man är så hårt kontrollerad utan att man egentligen vet om det, har ganska svårt att förstå sig på varför denna hårda internet-censurering är nödvändig. Gör den ens någon nytta? I vissa länder kan det vara en diktator som är maktgalen och vet att enda sättet för personen att behålla sin makt är att stänga ute landet från resten av världen. Det gör att han sakta men säkert börjar hjärntvätta folket. Hade invånarna fått reda på vad som händer i världen och hur hårt bevakade dem är hade dem givetvis gjort uppror som hade lett till att diktatorn är tvungen att kliva av, införa demokrati och rösta fram en nu ledare eller en regering, eftersom invånarna har sett hur det fungerar på nätet. Genom att stänga ute nyheterna kan invånarna inte få reda på den informationen och där men inte kunna göra uppror då dem inte har något att jämföra med. Diktatorerna är väl medvetna att det blir en ond spiral med denna typ av kontroll över ett land och att de inte kan sluta censurera befolkningen om de vill ha kvar makten, vilket kan leda till ännu konstigare handlingar och att personen blir helt maktgalen. Som sagt så kan det vara svårt att sätta sig in i när man själv lever så långt ifrån den verkligheten.